Negen aanhoudingen tijdens verkeerscontrole

vrijdag 7 november 2014

Amstelveen - Donderdag 6 november heeft een grote verkeerscontrole plaatsgevonden in Amstelveen. Bij de controle werden negen personen aangehouden.

Politie, Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst controleerdengedurende de dag en avond ruim 250 voertuigen op het Stadsplein. Bij de controlewerd gebruik gemaakt van zogenoemde ANPR-apparatuur; hiermee werden kentekensvan langsrijdende voertuigen op de A9 en Amsterdamseweg razendsnel gescand. Bijde kentekens van gestolen auto?s of voertuigen die eerder in verband zijngebracht met criminaliteit volgde een hit. Ook wanneer een kentekenhoudergezocht wordt, met een ongeldig rijbewijs rijdt, openstaande boetes ofbelastingschulden heeft, gaf de kentekenscanner een melding. Motoragenten hebbende betreffende voertuigen vervolgens van de weg gehaald en overgebracht naar eencontrolelocatie aan het Stadsplein

Resultaten

Tijdens de controle zijnnegen personen aangehouden, onder meeromdat zij drugs, valse documenten en verboden wapens bij zich hadden en omdatzij geen identiteitsbewijs konden tonen. Agenten hebben 32 bekeuringenuitgeschreven, onder andere voor het niet kunnen tonen van een geldig rijbewijsen gladde banden. Daarnaast hebben meerdere personen openstaande boetes betaald.De Belastingdienst heeft 31 voertuigen in beslag genomen en ruim 40.000 euro aanopenstaande vorderingen gend.

Interactie met burgers

Medewerkers van politie en gemeente stonden tijdens de controle op hetStadsplein bij een stand waar zij met burgers hebben gesproken over onder andereBurgernet en het bellen van 112 bij verdachte situaties. Ook stond het MobieleMedia Lab op het Stadsplein: een politietruck met een onderzoeksruimte waarburgers werd gevraagd om input te leveren op de werkwijze encommunicatiemiddelen van de politie. Tijdens de korte sessies in de truck werdgesproken over woninginbraken, het nemen van preventieve maatregelen endeelnemers werd gevraagd om de preventieflyers- en folders van de politie tebeoordelen. Ook was er ruimte om andere tips en ideen met de aanwezigepolitiemensen te delen. Het Mobiele Media Lab wordt landelijk ingezet om deverbinding en interactie aan te gaan met burgers met als doel om alle on- enoffline activiteiten van de politie zo goed als mogelijk te laten aansluiten bijde behoefte van mensen. Het Mobiele Media Lab zal komende maanden door het heleland te zien zijn.

Extra alert tijdens donkere dagen

In de donkere maanden van het jaar neemt de kans opwoninginbraken toe en daarom neemt de politie extra maatregelen om criminaliteitte voorkomen en daders snel te pakken. Met verkeerscontroles waarbij gebruiktgemaakt wordt van kentekenherkenning komt de politie op een eenvoudige manier incontact met mogelijk verdachte personen en bekenden van de politie. Naastgerichte verkeerscontroles surveilleert de politie in de donkere avonduren urenextra vaak met zowel agenten in uniform als in burger.

bron: politie.nl | Categorie: verkeersdelict


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Amstelhoek | 112 alarmeringen Amstelhoek | Goedkoop Tanken in Amstelhoek | Supermarkten in Amstelhoek | Weerbericht Amstelhoek